Naschrijverij.
Dr.P.Leupen lanceerde eens de stelling: "De opvattingen van Delahaye worden wetenschappelijk nergens ondersteund".
Deze zin vormt het ultieme bewijs dat de historische wetenschap slechts bestaat bij de gratie van naschrijverij.
Nieuwe afwijkende opvattingen worden niet geaccepteerd. Wetenschap bestaat volgens Leupen slechts uit het herhalen van wat eerder beweerd en geschreven is. Zijn het niet juist de gepassioneerden, risiconemers, ontdekkers en dilettanten die de wetenschap vooruit geholpen hebben?
Het aantal voetnoten en verwijzingen naar eerdere opvattinggen is juist in de historische 'wetenschap' opvallend groot te noemen. Men beroept zich bij zijn opvattingen slechts op de meningen van anderen. Slechts incidenteel verwijst men naar de authentieke klassieke bron en dan meestal nog onvolledig of onjuist. Met een verwijzing naar de Bello Gallico van Julius Caesar wordt met een vertaling van het "insulam Batavorum" in Betuwe 'bewezen' wat juist bewezen moet worden zonder die vooropgezette 'vertaling'.
De gangbare historie van Nederland in het eerste Millennium is geen wetenschap, maar methodische naschrijverij.
Ook al zijn alle geleerden het met elkaar eens, dan hoeven ze nog geen gelijk te hebben.