Deae Nehalenniae, gids bij de tentoonstelling. Nehalennia de Zeeuwse Godin, Zeeland in de Romeinse tijd, Romeinse monumenten uit de Oosterschelde, Middelburg/Leiden 1971.
p.12 L. P. Louwe Kooijmans, de Nehalennia-tempel te Colijnsplaat; onderzoeksmethode en vondstomstandigheden.
p.23 P. Stuart, de godin Nehalennia en haar cultus.
p.33 J. E. Bogaers, Nehalennia en de epigrafische gegevens.
p.45 J. A. Trimpe Burger, Zeeland in de Romeinse tijd.
p.55 Römische Denkmäler aus der Oosterschelde aufgefischt.
p.56 Monuments romains, retirés de l'Oosterschelde.
p.57 Roman monuments recovered, from the East Scheldt Estuary.
p.60 P. Stuart/J. E. Bogaers, catalogus van de rnonumenten.
p.81 noten, literatuur en afkortingen.