Nijmeegse auteurs.
Een hele rij Nijmeegse auteurs hebben sinds de 17de eeuw geschreven over de oudste geschiedenis van Nijmegen. Toch ontbreken hun geschriften en boeken in veel uitgaven, zoals ook in het Verhaal van Gelderland. Nu is heel wat achterhaald van wat zij ooit schreven, maar zij stonden wel aan de basis van alle verdere publicaties over de geschiedenis van Nijmegen vanaf de Romeinse tijd. Belangrijk is uiteraard te weten waarom hun geschriften tegenwoordig niet meer genoems worden en wat er sindsdien vervallen is.

Onder de 'vergeten' auteurs zijn ook enkele 'Nijmeegse grootheden', nog steeds 'bekend' (?) vanwege de straten die naar hen zijn vernoemd.
We noemen:
 • Nocolaes van Hervelt, Gereformeerde Dyck-rechten van 't Rijck van Nymegen, Over ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Waehl, by de Staten des Furstendoms Gelre ende Graeffschaps Zutphen (1658).
 • Johannes Smetius, Chronijk van de Stad der Batavieren waarin tevens de beschrijving van Nijmegen (1784).
 • Johannes in de Betouw, Annales Noviomagi, Oppido Olim Batavorum, Hodie Primariae Gelrorum Civitates (1790).
 • Johannes in de Betouw, Lotgevallen en de Eindelijke Ondergang van de Van Ouds alom Vermaarden Burgt binnen Nijmegen (1797).
 • J. van Schevichaven, redikant te Heumen, Malden en Groesbeek, Geschiedkundige plaatsbeschrijving van het Rijk van Nijmegen (1846)
 • Konrad Plath, Het Valkhof te Nijmegen en de niwueste opgravingen (1898)
 • H.D.J. van Schevichaven, gemeente-archivaris, Repertorium Noviomagense, Proeve van een Register van Boekwerken en Geschriften betrekking hebbende op de Stad en het Rijk van Nijmegen (1906).
 • F.J.de Waele, Noviomagus Batavorum (Romeinsch Nijmegen) (1931)
 • H.J.H. van Buchem, De Fibulae van Nijmegen (1941)
 • Jules Timmermans, Kroniek van Nijmegen (1946).
 • A.J.de Mooy, De Gelderse Kroniek van Wilem van Berchen (1950).
 • Archivaris J.A.B.M. de Jong, De Nijmeegse St.Steven tot aan de reductie (1952).
 • Archivaris J.A.B.M. de Jong, Noviomagus Revivens, Herstelde Glorie van de Keizer Karel-stad (1953)
 • M.P.M. Daniëls, oud-archivaris. Noviomagus, Romeins Nijmegen (1955)
 • H.J.H. van Buchem, Nijmegen 1850 jaar Stad (1956)
 • F.J.Dickmann, Nijmegen in de Spiegel (1957)
 • J.M.G.M.Brinkhoff, Rondom de Stenestoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen (1966).
 • J.M.G.M.Brinkhoff, Nijmegen vroeger en nu (1971).
 • J.M.I.Nooy, Het Valkhof, Historische Nijmegen in Pen en Penseel (1982).