L. J. Pons, Geologie, bodemvorming en waterstaatkundige ontwikkeling van het Land van Maas en Waal. Wageningen 1957, blz. 42 e.v.