Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Prof.dr.W.A. van Es, over ingrepen in stadskernen Frieze steden, Leeuwarder Courant van 13 maart 1982.