Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1977.
W.A.van Es en A.D.Verlinde, Overijssel in Roman and Early Medieval Times. Pag.7-89.