Prof.dr. B.H. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1960.