Spiegel Historiael, speciaalnummer over Dorestad, april 1978, bevat de volgende artikelen:

 1. W. A. van Es. Inleiding (p.194)
 2. W. A. van Es de ontwikkeling van het onderzoek (p.196)
 3. W. J. van Tent, de landschappelijke achtergronden (p.205)
 4. B. Overzee, toepassing van geo-elektrische weerstandmethode bij archeologisch onderzoek (p.215)
 5. J. N. B. Poelman, archeologie en bodenkunde (p.221)
 6. W. A. van Es, W. J. H, Verwers, het gebied van Wijk en de topografie van Dorestad (p.222)
 7. W. A. van Es, W. J, H. Verwers, de techniek van het opgraven (p.227)
 8. W. J. H. Verwers, Romeinse vondsten uit de omgeving (p.230)
 9. W. A. van Es, W. J. H. Verwers, de opgraving: de grondsporen (p.232)
 10. W. A. van Es, W. J. H. Verwers, de opgraving: de gevonden voorwerpen (p.241)
 11. W. A. van Es, de gouden broche (p.247)
 12. Marianne Maaskant-Kleibrink, de Middeleeuwse ring met Romeinse steen (p.251)
 13. J. Ypey, zwaarden (p.254)
 14. Clasina Isings, glas (p.260)
 15. W. Groenman-van Waateringe, de spaarzame of fantasieloze (?) schoenmaker (p.263)
 16. W. A. Casparie, J. E. J, Swarts, hout (p.267)
 17. Wietske Prummel, vlees, gevogelte en vis (p.282)
 18. A. T. Clason, voorwerpen uit been en gewei (p.294)
 19. W. R. K. PerÝzonius, antropologisch onderzoek van de menselijke skeletten uit de grafvelden (p.298)
 20. H. Enno van Gelder, munten (p.302)
 21. W. G. Mook, het verband tussen C14 en werkelijke ouderdommen (p.305)
 22. D. Eckstein, dendrochronologisch onderzoek naar de ouderdom en herkomst van het hout uit de waterputten (p.308)
 23. W. J. H. Verwers, Romeinse vondsten uit Dorestad (p.313)
 24. T. A. S. M. Panhuysen (Romeins beeldhouwwerk) (p.315)
 25. C. Dekker, de historische problematiek (p.317)
 26. H. Halbertsma, de kerk van Sint Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede (p.319)
 27. J. G. N. Renaud, het kasteel Duurstede (p.328)