Prof.Dr.G.Storms, De verovering van Nijmegen in 523, Numaga VIII - 1961, blz.106 e.v.

De bronnen van dit artikel zijn:
Het Oudengelse epos Beowulf, Het Oudengelse epische gedicht Widsith, Historia Francorum van Gregorius van Tours, Liber Historia Francorum en Liber Monstrorum de Diversis Generibus.