We wijzen hier op 2 publicaties uit 2016:
In Kroniek 4 van dec.2016 staat op p.5: Al in de 12e eeuw zijn verschillende sloten gegraven. Verrichtingen die ook bekend zijn uit andere opgravingen in de buurt en die te maken hebben met de ontwatering van dit oorspronkelijk natte gebied.
In Flehite Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omgeving van 2016 lezen we op p.34: Amersfoort heeft zijn wortels in de middeleeuwse ontginningen vanaf de zandgronden in Eemland. Deze vette weiden (in het lage poldergebied ten noorden van Amersfoort) waren afhankelijk van goed waterbeheer. Enerzijds waren er zeedijken nodig om buitenwater te keren en anderzijds goed uitgegraven sloten en sluisjes om overtollig water af te voeren.

We lezen in beide teksten dat Amersfoort pas bewoonbaar werd door het waterbeheer na de ontginningen en de aanleg van sloten en dijken. Dat gebeurde pas sinds de 12e eeuw. Daarvˇˇr was er van een bestaan van de nederzetting met de naam Amersfoort dus geen sprake.

Dat Amersfoort dus al in de 11e eeuw als stad zou hebben bestaan moet als een farce beschouwd worden.