De datering van 13e eeuws is gebaseerd op een aangetroffen mozaiek-tegelvloer in de abdij in Middelburg. Deze vloer was volgens de opgraver vergelijkbaar met die in de Hohorst. De tegelvloer in de abdij van Middelburg wordt op ca. 1200-1250 gedateerd.
Deze vergelijking gaat volkomen mank en wel om de volgende redenen.
  • De tegelvloeren zijn qua vorm en grootte niet vergelijkbaar, slechts de kleur en vorm van enkele tegeltjes komt overeen.
  • De datering is een afgeleide datering en niet gebaseerd op technisch onderzoek ter plaatse.
  • Volgens archeologisch onderzoek ontbreken in de abdij van Middelburg sporen uit de 13e eeuw.
  • De opvullaag tussen de twee onderste vloeren met fragmenten van Rijnlands steengoed, wordt gedateerd op het midden van de 14e eeuw of wat later. De bouwtijd van dit gedeelte van de abdij kan daarmee redelijk goed gedateerd worden op na 1450.
    Het is dus aannemelijker de tegelvloer op de Heiligenberg ook na het midden van de 14e eeuw te dateren.
    (Bron: Oudheidkundig Onderzoek in de Abdij van Middelburg in Berichten R.O.B. Jg.14, 1964).