De Morgen van 20 febr. 2006. Interview met prof.dr.Hugo Thoen.