W.A. van Es, R.O.B.: Het Nederland van Willibrord, enkele archeologische kanttekeningen. ln: P.Bange en A.G.Weiler: "Willibrord, zijn wereld en zijn werk." Nijmegen 1990, pag.67-81.