Willibrords missie : Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw. A.G. Weiler. Hilversum : Uitgeverij Gooi en Sticht, 1989.