Wijnaldum-Tjitsma.

De 'Koningsterp' van Wijnaldum. De Friese elite in de vroege Middeleeuwen. Archeologie in Fryslan 2. Uitgave Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Uniepers 2000.