W.H.Zagwijn, Geologie van Nederland, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage 1986.