Terug naar de beginpagina. Het gezin Delahaye-Beckers.

Inventaris Archief Delahaye

Onderdelen in het archief: Stamreeksen, Afstamminglijsten, Kwartierstaten, Correspondentie, Bidprentjes, Teksten op Grafstenen, Akten van geboorten, huwelijk en/of overlijden, akten van eigendom, Vragenlijsten enz. HN=handgeschreven notitie.

De geschiedenis van de familie Delahaye vanaf ca.1400 tot heden is beschreven in de 10 delige serie "Herten in 't Woud". Daaraan voorafgaand verscheen tussen 1985 en 1994 de serie "Journal de La Haye" die bestond uit een 20-tal katernen van in totaal zo'n 550 pagina's.
Bij al deze beschrijvingen zijn er bronnen die elkaar tegenspreken of verschillende informatie geven. We hebben steeds de meest logische bron gevolgd of de bron die bevestigd werd door en tweede bron. En dan nog kunnen er verschillen blijven bestaan over bijvoorbeeld een overlijdensdatum of overlijdensjaar. Als in een akte een overlijdensdatum wordt genoemd, maar op de grafsteen staat een andere datum, dan volgen we de grafsteen. Hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld ten aanzien van de schrijfwijze van namen. Zo schreef een ambtenaar van de burgerlijke stand Delahaije, terwijl de betrokkene zelf Delahaye of de La Haye schrijft. Door dit soort verschillen in schrijfwijzen komen we in de familiegeschiedenis tot wel 160 verschillen in schrijfwijzen.Stamreeksen, kwartierstaten en parenteel.


herinnerings-/bidprentjes, overlijdensberichten, grafteksten.

Akten goederenbezit e.d.

Correspondentie en vragenlijsten.

Foto-archief.

Ongesorteerde berichten.

Inventarislijst van ordners en archiefdozen van het Archief Delahaye/Delahaije/enz. Nog niet geheel geordend! Hier wordt nog aan gewerkt.
Veel van deze gegevens zijn verwerkt in de 10 delige serie 'Herten in 't Woud'.

Losse berichten: (HN=handgeschreven notitie).
  • 'Historici in de Oostenrijkse Nederlanden (1715-1794)' door Tom Verschaffel: p.57: Jean Antoine de la Haye gaf les in het college van Beauvais. Werd naar de Oostenrijkse Nederlanden gehaald om les te geven aan het Theresiaanse College te Brussel (1777) en te Roermond (1784-1791).
  • Aant. wijlen de Heer P.Berends, Bergen op Zoom. (Zie afbeelding hieronder!)
    RK.doopboek:
    12 Oct.1747 ged.(gedoopt) te ? Maria Joanna filia legit. (wettige dochter van) Henricus la Haye et (en) Regina Palman, Susc. (=susceptores=doopheffers ofwel peter en meter): Nicolaus la Haye et Joanna de Crisonniere.
    20 Febr.1767 ged. te Sittard: Christianus fil legitimus (wettige zoon van) Christiani de la Haye et Odiliae Wetzels. De gedoopten huwen te B.o.Z. (Bergen op Zoom) deze laatste 25 Jan.1792.