De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

De jaren 841 tot 845.

Prof.dr.D.P.Blok meende dat verschillende oorkonden uit de jaren 841 en 845 over Nederland gingen. Toch merkte hij daar zelf over op dat "een opvallende verandering in de benaming van de regeringsjaren van de koningen tussen 841 en 845, alleen in het noorden van Frankrijk te verklaren is. Dat je dan de in die oorkonde genoemde plaatsen ook in Noord-Frankrijk moet zoeken, ontging Blok, verblind als hij was door de traditionele opvatting dat het 'toch over Nederland ging?' Neen professor, het ging in deze oorkonden echt over Noord-Frankrijk. Lees de hele oorkonden er dan op na en dan blijkt dat wel.

We geven hiernaast veel voorbeelden van de onjuiste toepassing van deze teksten op Nederland.
De visie van Albert Delahaye.
De oorkonden uit de jaren tussen 841 en 845 gaan duidelijk over Frankrijk, met name over het noorden van Frankrijk en over Frans-Vlaanderen. Daar komen alle gegevens bij elkaar en vormen ze een logische samenhang. Na het overlijden van Lodewijk de Vrome in 840 werd het Frankische Rijk verdeeld onder zijn 3 zonen bij het Verdrag van Verdun in 843. Deze verdeling heeft in de jaren daarna altijd tot de nodige onvrede geleid. Daar hebben de verdragen van Marsna (is niet Meerssen) in 870 en Ribemont in 880 niet veel aan veranderd.


Wat weten we uit de teksten?
Voor de betreffende teksten verwijzen we naar De Ware KIjk Op.
 1. Wat als eerste opvalt is dat deze teksten geschreven zijn in Frankrijk, onder andere in de abdij van St.Bertijns te St.Omaars. Waarom zouden deze monniken over het verre Nederland geschreven hebben en hun eigen land onbeschreven hebben gelaten? De bronnen zijn de Annales de St. Bertin (Annales Bertiniani), Nithardus Historiae - Histoire de France, Cartulaire du chapitre de Noyon, Annales Mettenses, Herimanni Aug. Chronicon.
 2. Wat als tweede opvalt is dat deze teksten waarin ook Noviomagus genoemd wordt, in het Bronnenboek van Nijmegen (zie daar) ontbreken. Het Bronnenboek springt van het jaar 838 (tekst 54) over naar het jaar 846 (tekst 55). Daarmee geeft de Universiteit van Nijmegen al aan dat het niet over Nijmegen gaat. Dan gaat het dus over Noyon.
 3. Wat als derde opvalt is dat deze teksten tussen 841 en 845 zowel voorlopers hadden als vervolgd worden met teksten die over hetzelfde handelen. Het is een doorgaand verhaal tussen 814 (het overlijden van Karel de Grote) en 1047 (de verwoesting van het Paleis te Noyon) door Godfried van Lotharingen, die ook Verdun verwoestte.

Enkele afzonderlijke teksten:
 • Een tekst gaat over Lotharius die met Saksen, AustrasiŽrs en Alamannen naar Parijs trekt naar een bijeenkomst met zijn broers. Hij nam deze groepen mee ter ondersteuning van zijn belangen. De Saksen woonden aan de kust van het Kanaal, de AustrasiŽrs in AustrasiŽ (plaatsen o.a. Soissons, Noyon, Reims, Cambrai) en de Alamannen (Alamannia lag in noord-oost Frankrijk rond Metz, Mouzon, Nancy tot Straatsburg). Daar is geen vierkante meter Nederland bij, maar ook Duitsland niet.

 • De monniken van St. Vaast te Atrecht vluchten over Frisia naar Engeland. Frisia lag aan de kust van Vlaanderen en was beslist niet Nederlands Friesland.

 • Voorstel aan Lotharius voor de rijksverdeling. Er staat letterlijk in dat zij geheel Francia in drie gelijke delen zouden verdelen. Merk goed op, dat in deze en andere teksten over de rijksverdelingen, zelfs in de laatste van 870, van Duitsland boven Keulen of ten noorden en oosten van Mainz niet de minste sprake is.

 • Een tekst vermeldt dat Frisia en Saxonia onder Oost-FranciŽ vallen. Let vooral op het woord 'FranciŽ'. Hoorde het noorden van Duitsland ook bij FranciŽ? Karel de Kale ontving delen vanaf de Britse Zee (Het Kanaal) tot aan de rivier de Maas. Waar blijf je hier met Nederlands Friesland en Saksen in Noord-Duitsland? Liggen die tussen het Kanaal en de Maas?

 • Lotharius kreeg de Provence en het middelste deel van Francia tussen de Schelde en de Renus (hier inderdaad de Rijn !), dat naar hem Lotharingen werd genoemd, maar voorheen Thoringia heette. Thoringia is dus niet ThŁringen in Duitsland maar het land van Doornik.

 • Centraal in deze jaartallen staat het Verdrag van Verdun uit 843. Zie daarover het verdrag van Verdun.
 • De zeerovende Noormannen vielen onder hun aanvoerder Hasting Francia binnen. Zij bereikten een haven en verwoestten zwaar het land van Vlaanderen. Zij drongen zover het land van Terwaan en Noviomense (Noyon) binnen dat zij zelfs tot bij St. Quentin kwamen, waar zij het klooster van de martelaar in brand staken. Buiten de poorten van de stad Noviomensis (Noyon) lieten zij niets onaangeroerd of onbeschadigd. Het gaat hier beslist niet over Nederland of over Nijmegen.
 • In 845 waren de Noormannen te Contwiq (Quentovicus aan de mond van de Authie) en vielen van over zee de Hamwiq (Hames-Boucres) en Nordhunwiq (Nordausques) aan. Het gaat hier beslist over Frans-Vlaanderen en niet over Hamburg in Noord-Duitsland.
 • In hetzelfde jaar viel koning Rorik van de Noormannen met 600 schepen over de rivier de Albis (Aa) Germania binnen en keerde zich tegen Lodewijk. De Saksen trokken tegen hem op en overwonnen in de strijd. Ook hier gaat het over Frans-Vlaanderen en niet over Duitsland of Hamburg. Dat blijkt uit de plaatsen waar de strijd werd geleverd, zoals in Frisia en in Saxonia verwoestten zij Hammaburg (is Hames-Boucres).

 • In 845 verwoestten de Noormannen het rijk van Karel (de Kale), kwamen per schip over de Seine tot aan Parijs, en na van deze plaats en de bewoners van het land veel schatting ontvangen te hebben, trokken zij vredig weg. In Frisia (Vlaanderen) leverden zij nog drie gevechten. Een burcht van Saxonia (bij Boulogne), Hammaburg (Hames-Boucres, op 9 km zuid van Calais) genoemd, ontvolkten zij en ongestraft wisten zij te ontkomen. Het gaat hier toch niet over het noorden van Duitsland?

  Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

 • Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.