Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Transgressies 2.

De kusten van west Europa werden in het recente verleden overspoeld door omvangrijke en langdurige overstromingen, transgressies genoemd, gevolgd door perioden van zeespiegeldaling, regressies genoemd.
Als de dijken breken. Niet alleen een moderne dramaserie, maar ook een historisch drama.

Als de dijken breken is een TV-serie over een hedendaagse watersnoodramp in Nederland en delen van Vlaanderen. Als de dijken breken komt meer dan de helft van Nederland en Vlaanderen onder water te liggen.

Ook in de TV-serie over "Onzichtbaar Nederland" wordt hetzelfde gesteld. Nederland was lang onbewoonbaar voordat de afwatering geregeld was en niet alleen in laag Nederland. De dreiging kwam eerst vanuit zee, later ook vanuit de rivieren en de laatste tijd ook nog vanuit de hemel. Onze delta is geen veilige plek om te wonen en te werken, maar we doen het wel. (Bron: Onzichtbaar Nederland, aflevering 4).

Er zijn nog steeds historici die de transgressies blijven ontkennen, die zich in het eerste millenium voordeden, slechts om hun eigen ongelijk over de geschiedenis te verbloemen. Overstroomd Nederland was gewoon een feit en overstroomd Nederland was onbewoonbaar.
Het gelijk van Albert Delahaye in Vlaanderen(klik op het kaartje voor details).
De blauw gekleurde gebieden zijn tijdens transgressies langdurig overstroomd. Tot de gele lijn zelfs bij +2 tot +5 meter.
Hoogteverschillen tot wel 8 meter tussen eb en vloed zijn in deze "trechter van de Noordzee" heel gewoon.

'La tradition d'un immense raz de marée au VI s . est maintenant admise comme un fait certain. De nombreuses agglomérations y furent définitivement rayées de la carte". Vertaling: de traditie van een geweldige overstroming door de zee in de 6e eeuw, wordt tegenwoordig als een zekerheid beschouwd. Talrijke nederzettingen zijn toen definitief van de kaart geveegd. (Bron: Francois Fayard, p.44)

De voornaamste recente transgressies, die onze kustvlakte danig beënvloed hebben, zijn de zogenaamde Duinkerke-transgressies. Zo spreekt men van:

1. de Duinkerke I-transgressie (2de eeuw v. Chr. tot 1ste eeuw na Chr.),
2. de Duinkerke II-transgressie (3de tot 9de eeuw),
3. de Duinkerke III-transgressie (11de eeuw).

Deze Duinkerke transgressies zijn in Noord-Frankrijk volledig onderzocht, vandaar de naam, maar hadden natuurlijk ook invloed op de kusten van België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Engeland. Na de Duinkerke III-transgressie zorgden de infrastructuurwerken (dijken, grachten, gemalen, sluizen) ervoor dat het polderlandschap tegen verdere overstromingen gevrijwaard bleef. De abdij- en polderhoeven zorgden voor de ontwatering en legden zich toe op de verdere agrarische ontwikkeling van de streek. Algemeen bekend en erkend is dat de dijkenbouw in Nederland pas vanaf de 11e eeuw tot stand is gekomen. Veel historici zagen hierin ook de reden van het ontstaan van bewoning en van steden in Nederland. Onbegrijpelijk blijft het dan dat men op 'hoogtepunten' van de overstromingen historische gebeurtenissen laat plaatsvinden op plaatsen die dan onder water liggen. Te denken valt hierbij aan de activiteiten van St.Willibrord en St.Bonifatius, de plunderingen van de Noormannen en de meer dan 1600 in vele teksten genoemde plaatsnamen, die onmogelijk in overstroomd Nederland kunnen hebben bestaan. Juist in de transgressieperioden zouden plaatsen bestaan hebben zoals Dorestad te Wijk bij Duurstede, Thilia te Tiel, Daventria te Deventer, Amuthon te Muiden, Lisiduna te Leusden, Husiduna te Huisduinen, Lote te Leut, Medemolaca te Medemblik, Struona te Stroe op Wieringen en Scoronlo te Schoorl (allemaal volgens prof.dr.D.P.Blok in zijn boek "De Franken in Nederland"). De overige ruim 1600 plaatsen uit de vele oorkonden weet Blok niet te plaatsen in Nederland.

Wat uit de Duinkerke transgressies duidelijk blijkt is dat de Romeinse occupatie van Nederland samenviel met de regressie-periode tussen Duinkerke I en II.

Zie afbeelding: de hoogtekaart van Nederland!

Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.