Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Mythen over Karel de Grote. Deel 1.

Albert Delahaye heeft heel wat historische huisjes laten omvallen en andere aan het wankelen heeft gebracht. Veel andere auteurs hadden reeds de nodige getwijfeld geopperd aan de traditionele geschiedenis. Anderen hebben zijn voorbeeld gevolgd en kwam ook tot andere opvattingen. Veel zijn daarvan gepubliceerd in SEMafoor, het kwartaalblad van de Studiekring Eerste Millennium. Men kwam en komt al snel tot de conclusie dat er van de traditionele geschiedenis van de Lage Landen (les Pays-Bas weinig juist was. Er doken allerlei nieuwe opvattingen op waarmee als eerste onweerlegbaar werd aangetoond dat de oude opvattingen niet deugden en dat Delahaye gelijk had met zijn boek 'Vraagstukken in de Historische Geografie van Nederland'.

Niet alleen de geografische gegevens blijken onjuist gelocaliseerd, ook de historische figuren zijn onjuist in de geschiedenis beschreven. Rondom hen is een nevel van mythen en legende ontstaan. Willibrord en Bonifatius waren minder heilig dan de kerk ons wil doen geloven. Willibrord (de speer van Willi, zijn naam is al agressief) was zeker niet de vredelievende geloofsverkondiger zoals hij steeds wordt uitgebeeld. Hij heeft ook wel eens moeten vluchten. En Bonifatius werd al eens de radikale "Osama Bin Lade van toen" (recensie Trouw) genoemd. Het omhakken van een heilige eik (hoe doe je dat zonder dat de heidenen ingrijpen?) zal hem zeker niet in dank zijn afgenomen. Als vertegenwoordiger van het Frankisch gezag is het begrijpelijk dat de Friezen in hun strijd tegen die Franken hem en zijn metgezellen overvielen en vermoorden toen ze daar de kans voor kregen.

Ook Karel de Grote wordt te vaak voorgesteld als een vredelievende vorst, de vader van Europa. Vergeten wordt dat die man zowat zijn hele regeerperiode oorlog heeft gevoerd. Zijn veldtochten beslaan meer dan 250.000 kilometer!

Geschiedenis bestuderen is gewoon begrijpend lezen!

«vorige volgende»


Tegenwoordig kijk je er niet meer van op als er ergens aan getwijfeld wordt. Men is er in elk geval over eens dat er heel wat mis is met de traditionele geschiedenis van de Lage Landen (les Pays-Bas en zelfs die van Europa. Veel opvattingen zijn aangenomen en nooit bewezen met feiten. En ga je bij de traditionele historici op zoek naar die bewijzen, dan vind je die niet en neemt je twijfel alleen maar toe. De eerste reactie over Karolingische Nijmegen was ooit "dat hoeven we toch niet te bewijzen?" En dat was precies het probleem: het was ook nog nooit bewezen. Zo zijn veel mythes tot ware geschiedenis verheven. Het bewijzen bleef uit.
Zaken die in het verleden als zeker werden beschouwd, bleken bij nader onderzoek niet bestand tegen kritische en nuchtere vragen. Zo vielen Bonifatius, Willibrord en Karel de Grote in Nijmegen al eerder van hun sokkel.

Sindsdien zijn heel wat historische huisjes omgevallen, andere zijn aan het wankelen heeft gebracht. Ook andere onderzoekers kwamen tot de conclusie dat er van de traditionele geschiedenis van de Lage Landen (les Pays-Bas weinig juist was. Zie bij twijfel. Er doken allerlei nieuwe opvattingen op waarmee als eerste werd aangetoond dat de oude opvattingen niet deugden en dat Albert Delahaye gelijk had met zijn 'Vraagstukken'.

Die conclusies waren feitelijk al eerder getrokken, Delahaye verkondigde niets nieuws. Echter, de mooie verhaaltjes, de fabelogie won het van de waarheid. Als eerste werd geroepen: "En het toerisme dan?"

Als je zoekt en nauwkeurig leest vind je de twijfel vanzelf. Dan hoef je niet eens bij Albert Delahaye terecht. Het is opmerkelijk dat wat dit betreft de felste opponenten van Albert Delahaye zichzelf en elkaar regelmatig tegenspreken en hem dus op meerdere punten gewoon gelijk geven. Ik kan ook iedereen aanraden die moeite heeft met de opvattingen van Albert Delahaye eens te lezen wat zijn opponenten zelf schreven en schrijven en de opgravingsverslagen eens nauwgezet door te lezen. Zie bij wetenschap. Geschiedenis bestuderen is gewoon begrijpend lezen. Maar de historische wereld zwijgt liever dan in discussie te gaan. Om met Maarten van Rossum te spreken: "Geweerd worden is de triomf voor je eigen standpunten".

Visies dienen herzien te worden, zeker als ze aantoonbaar onjuist zijn. En dat geldt zeker voor de heersende opvattingen over Karel de Grote. Die zijn niet langer houdbaar en hard toe aan een grondige revisie.
Terug naar het hoofdstuk over Mythen van Karel de Grote.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.