Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Mythen over Karel de Grote. Deel 2.


"De heersende opvattingen over Karel de Grote zijn niet langer houdbaar en hard toe aan een grondige revisie", stelde de redactie van SEMafoor in 18.4, 2017.

Over de persoon Karel de Grote zijn de nodige vragen te stellen:
zijn huwelijksmoraal liet te wensen over, de verspreiding van 't geloof ging gepaard met veel bloedvergieten en zijn hele regeerperiode heeft hij oorlogen gevoerd met plunderingen, talloze moordpartijen en een uitgebreide slavenhandel tot gevolg.

Zelfs de moord op zijn broer die aantoonbaar bewezen is, wordt door historici onder tafel geveegd.
«vorige volgende»


De wijze waarop Karel de Grote zijn heerschappij over zijn rijk probeerde te legitimeren, werd door historici bezien in het licht van latere theorieŽn omtrent de aard en de herkomst van het vorstelijk gezag. Het verband dat door zijn hofliteratoren werd gelegd tussen de goddelijke voorzienigheid en zijn heerschappij, maakte hem tot weinig minder dan een proto-absolutistisch heerser, die helaas te vaak navolging kreeg, juist in naam van zijn voorzienigheid.

De geschiedenis en speciaal de vaderlandse geschiedenis is een staalkaart van heldendaden. Was Karel de Grote een verlichte held of een despoot? Geniaal of grootheidswaanzinnig? Hoe je het ook wendt of keert, hij blijft de geschiedenis en de gemoederen bezig houden en heeft helaas als voorbeeld gediend voor velen na hem. Vredelievend was hij in elk geval niet. Hij heeft zijn hele regeringsperiode oorlog gevoerd.

Er wordt wel eens gezegd dat je de gebeurtenissen van toen niet moet bekijken door onze ogen met de normen en waarden van nu, maar toch.... Onze normen en waarden komen toch voort uit de wereldgodsdiensten, o.a. het Christendom. De Bijbel was toch al bekend en de tien geboden van Mozes waren toch wel duidelijk. Broedermoord werd ook toen al veroordeeld (Kain en Abel), genocide ook. Overspel werden in het oude testament al afgekeurd en ook tijdgenoten van Karel de Grote spraken er schande van, waaronder ook Paus Stephanus.

"Het grootste probleem van mythen is, dat ze gemakkelijker ontstaan, dan opgeruimd worden".


Terug naar het hoofdstuk over Mythen van Karel de Grote.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.