Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Mythen over Karel de Grote. Deel 7.

De hoofdsteden van het rijk van Karel de Grote die Einhard noemt, zijn (tussen haakjes de huidige plaats waar dat niet duidelijk is):
 1. Roma,
 2. Ravenna,
 3. Mediolanum (Milaan),
 4. Forum Iulii (Cividale)),
 5. Gradus (Grado),
 6. Colonia (Keulen),
 7. Mogontiacus (Mainz),
 8. Iuvavum quae et Salzburg,
 9. Treveris Trier),
 10. Senones (Sens),
 11. Vesontio (Besançon),
 12. Lugdunum (Lyon),
 13. Rotomagus (Rouan),
 14. Remis (Reims),
 15. Arelas (Arles),
 16. Vienna (Vienne),
 17. Darantasia (Tarantaise),
 18. Ebrodunum (Embrun),
 19. Burdigala (Bordeaux),
 20. Turones (Tours),
 21. Bituriges (Bourges).
«vorige volgende»

De hoofdsteden van het rijk van Karel de Grote.
Einhard noemt in de Vitae Caroli Magni 21 hoofsteden van het rijk van Karel de Grote. Uit het getal 21 (3x7) spreekt uiteraard de nodige symboliek.
Bekijkt men de 21 hoofdsteden (rood onderstreept op deze kaart van het Frankische rijk) die Einhard noemt, dan valt al meteen op dat hij Nijmegen en Aken niet noemt, evenmin als Ingelheim, Noyon, Soissons, Laon, Parijs en Doornik, toch het kerngebied van de Franken en plaatsen waar belangrijke gebeurtenissen plaats vonden. Over Narbonne, de 22ste hoofdstad? bestaat discussie! Einhard noemt deze plaats in elk geval al niet!

Maar trek je de discutabele delen er ook vanaf, dan blijft er niet meer over dan wat zijn vader al had. Voor de omvang van zijn rijk geeft Einhard overigens summiere informatie. Opvallend is ook dat deze kaart met hoofdsteden beter overeenkomt met de rechter kaart op de vorige dia (dia 6).

De nadruk ligt duidelijk op Bourgogne met liefst 8 hoofdsteden en Italië met 5 hoofdsteden. Duitsland en Oostenrijk telt slechts 4 hoofdsteden. Geeft dit niet feilloos aan dat deze kopie is aangepast aan latere opvattingen? En over de meeste noordelijke (Cologne) wordt al langer een discussie gevoerd (zie SEMafoor 18.4). Ook Maguntia (Mainz?) en Treveri (Trier?) bestaat discussie! De naam Bagiorences bijvoorbeeld komt in verschillende schrijfwijzen voor, meestal als Bajowari of Bajowaria. Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat men in tal van gevallen hiervan ten onrechte Beieren heeft gemaakt, wat niet past in de tekst. Zo onderwierp vorst Pepijn in 752 het volk van de Bagiorences. Dat Pepijn met zijn leger helemaal naar Beieren zou zijn getrokken, is een complete farce. De Franken verbleven toen slechts in Noord-West Frankrijk.

Wat we wel weten is dat om zo'n immens rijk bij elkaar te krijgen en te houden(!) er heel wat veldslagen nodig zijn geweest. Dat heeft Karel de Grote dan ook zo goed als zijn hele regeringsperiode gedaan. In Spiegel Historiael van Van Maerlant zijn voor Karel de Grote veel opvallende miniaturen ingeruimd, en ook de eerste kruistocht is van extra rijke illustraties voorzien. Aan een kruistocht heeft Karel de Grote nooit deelgenomen al spreken enkele legenden er wel over. De Kruistochten waren ver ná zijn tijd. In het algemeen is het thema in de miniaturen strijd, en in het bijzonder die tussen christenen en heidenen, de noemer waarop het leeuwendeel van de miniaturen zich laat verenigen.
Het kenmerkt de ware Karel de Grote: veldtochten en strijd.Terug naar het hoofdstuk over Mythen van Karel de Grote.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.