Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Mythen over Karel de Grote. Deel 8.

Het is een goede zaak dat de Canon van Nederland wordt herschreven, maar dan wel met historisch juiste feiten. Er kan in de huidige Canon heel wat geschrapt worden, zoals de Bataven en de Friezen, St.Willibrord, Bonifatius en andere predikers en zeker dictator Karel de Grote, die zijn eigen broer liet vermoorden.

Waarom zou je Romeintje of Vikinkje willen spelen? Duits soldaat uit WO2 spelen is er zelfs al bij (zie het Algemeen Dagblad van 1 juni 2019).
Je kunt je toch ook niet voorstellen dat men over een aantal decennia IS-ertje uit Syrië gaat spelen? Of ooit Slavendrijver als speeltje gaat opvoeren? Maar wel Romeintje of Vikinkje spelen?
De mensheid moet zich schamen de meest vreselijke gebeurtenissen zo te verheerlijken. Er lopen nog steeds mensen rond die figuren als Franco en Hitler verheerlijken. In diezelfde catagorie moet je ook de figuur van Karel de Grote zien. Hij was een niets ontziende despoot, die volkeren plunderde, deporteerde, uitmoordde of als slaven verkocht.

En die man wordt gezien als 'vader van Europa'! Het historisch besef is ver te zoeken, metname onder historici die toch voor de juiste opvattingen zouden hebben moeten zorgen.

«vorige volgende»

Nu blijkt dat Karolingisch Nijmegen fout is (en het is fout, het heeft nooit bestaan) en Utrecht als bisschopszetel van St.Willibrord onjuist is (en het is onjuist, Utrecht bestond niet eens in de 7e eeuw), moet je helemaal opnieuw beginnen met het vaststellen van de geschiedenis van ons land, omdat alle overige opvattingen juist van deze twee zijn afgeleid. Zo zal de befaamde oorkonde uit het jaar 77 waar zo ongeveer de hele geschiedenis van midden-Nederland aan opgehangen is, opnieuw beoordeeld moetn worden.

Het herschrijven van de geschiedenis van West-Europa is niet slechts een geografisch probleem zoals Albert Delahaye eens stelde. Ook het historische aspect dient herschreven te worden. Zoals men tegenwoordig de Romeinen naspeelt (in het Archeon en dergelijke 'pretparken') of de Vikingen (in park Schothorst in Amersfoort) is verre van de historische werkelijkheid. Beiden waren nietsontziende plunderaars, die hele volkstammen uitmoordden.

Ook Willibrord en Bonifatius waren minder heilig dan de Kerk ons wil doen geloven. Willibrord (de speer van Willi) was zeker niet de vredelievende geloofsverkondiger zoals hij steeds wordt uitgebeeld. Hij verwoeste 'heidense' heiligdommen en moest ook wel eens vluchten voor zijn geweld. En Bonifatius werd al eens de radikale "Osama Bin Lade van toen" (recensie in Trouw) genoemd. Het omhakken van een heilige eik (hoe doe je dat zonder dat de heidenen ingrepen?) zal hem zeker niet in dank zijn afgenomen. Als vertegenwoordiger van het Frankisch gezag is het begrijpelijk dat de Friezen in hun strijd tegen die Franken hem en zijn metgezellen de kop insloegen toen ze daar de kans voor kregen.

Als je Bonifatius uit Dokkum weghaalt, blijft er van de geschiedenis over hem in Nederland niets meer over. In hoeverre is aantoonbaar dat zij het geloof in Nederland brachten? In de serie over Het Verborgen Verleden van Nederland werd eindelijk en terecht St.Servatius als eerste bisschop van Nederland genoemd, met zijn zetel in Maastricht. Ook wordt Maastricht vergeten bij de oudste stad van Nederland en onlangs zelfs gepasseerd bij het Songfestival, wat dus weer een 'Hollands' feestje werd.

Het is wel bekend, mag ik hopen, dat de oudste St.Wilibrordkerken uit de 12e eeuw stammen en gesticht werden vanuit Tongerlo en niet vanuit Utrecht! De oudste St.Bonifatiuskerken in Nederland stammen uit de 16e eeuw, die in Dokkum pas uit de 19e eeuw. Wat er nu staat in Echternach of Fulda stamt uit eeuwen later dan de 8e eeuw. En zo kun je de hele geschiedenis afgaan om te ontdekken in welke periode welke traditie ontstaan is. De tradities die wij nu kennen zijn niet in één klap ontstaan, maar zeer geleidelijk, soms meer dan een millennium na de feiten.

De waanzin van oorlog, onderdrukking en uitbuiting tot op de dag van vandaag wordt nog steeds onderbelicht. Integendeel, het wordt juist geprezen. Zie de trotse verhalen over de Romeinse tijd, de Gouden Eeuw, Karel de Grote en de Europese eenwording. Het wordt toch stilaan tijd daar wat genuanceerder over te gaan nadenken wat gelukkig t.a.v. de slavernij al wel gebeurd, al is het soms nog steeds niet geheel genuanceerd.


Terug naar het hoofdstuk over Mythen van Karel de Grote.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.