Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Ptolemeus

Claudius Ptolemeus leefde tussen 87 en 150 na Chr. in Alexandrië. Hij was een Grieks astronoom, geograaf, wiskundige en muziektheoreticus. Zijn opvattingen over astronomie, bekend als het "Stelsel van Ptolemeus", hebben tot ver na de middeleeuwen deze wetenschap beheerst, en werden pas door Copernicus weerlegd. Hij is wellicht nog meer bekend geworden door zijn "Cosmographia" (zie kaart hiernaast) of "Geographia", een gids voor het maken van kaarten met een lijst van de geografische lengte en breedte van ca. 350 plaatsen. Aan de hand van dit werk kon men een serie kaarten tekenen van de gehele aan de auteur bekende wereld. In de Renaissance was veel belangstelling voor deze "Geographia"; vóór 1600 werden er 31 Latijnse of Italiaanse edities van gedrukt. Deze uitgaven vormden de eerste atlassen.

Ptolemeus verzamelde zijn gegevens in de eerste helft van de 2e eeuw na Chr. Hij noemt het Eiland van de Bataven niet, omdat hij voornamelijk steden en rivieren opgaf en weinig landschappen, maar hij heeft wel de goedheid gehad om enkele plaatsnamen en enige andere geografische aanwijzingen op te nemen, die men altijd in Nederland probeerde te lokaliseren, en die blijkens andere klassieke schrijvers in of bij het Eiland van de Bataven lagen. Hij gaf een lijst van steden, rivieren en streken, waarachter hij vier getallen liet volgen: de lengtegraad met de minuut, en de breedtegraad met de minuut. Zijn getallen corresponderen uiteraard niet met onze graden, omdat hij uitging van de meridiaan van Alexandrië.

Uit de rekonstruktie van zijn gegevens uitgezet op kaart, blijkt voor iedereen direkt afleesbaar dat Ptolemeus de zogenaamde Nederlandse plaatsen en gegevens in Noord-Frankrijk situeert. Zie de kaart hiernaast. Klik op de kaart voor een kaart met meer details.

Vanzelfsprekend zijn er afwijkingen in de verhoudingen. Levesano ligt ver van de andere plaatsen af, zelfs in zee op een plek waar Ptolemeus geen getallen meer noemt. Ook in andere bekende plaatsen zijn onjuistheden of onderlinge afwijkingen te zien. Die kunnen van hem afkomstig zijn als onjuiste berekening van een mededeling zonder nadere geografische aanduiding. Het is immers niet waarschijnlijk dat hij zijn getallen, zeker niet die van West-Europa, heeft opgesteld aan de hand van eigen metingen. Zij kunnen ook veroorzaakt zijn door slordige afschriften van zijn oorspronkelijke tekst die in het Grieks was. Getallen zijn in afschriften, zeker in het Grieks waar getallen veel op elkaar lijken, de meest kwetsbare bestanddelen. Men moet echter bij voorbaat uitsluiten, dat het toeval zo vals zou hebben gespeeld, dat alle zogenaamde Nederlandse gegevens via kopieerfouten in Noord-Frankrijk terecht zouden zijn gekomen.

Door veel historici wordt Ptolemeus wel eens als onbetrouwbaar gekwalificeert omdat men zijn werk niet begrijpt en waar men het begrijpt spreekt Ptolemeus de "eenmaal aanvaarde traditie" op veel punten tegen.

Ptolemeus situeert in Noord-Frankrijk:

Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.