De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

"Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland"

Deze pagina wordt nog bijgewerkt!Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland, van Trajectum tot Dorestad 50 v.Chr.-900 n.Chr.Auteurs: W.A. van Es & W.A.M. Hessing en vele anderen. (uitgever: Matrijs R.O.B. 1994) begint met een chronologische geschiedenis van het gebied, vanaf de eerste Romeinse veroveringen door Julius Ceasar tot en met de tijd van Karel de Grote. Vervolgens gaan de auteurs in op bijzondere aspechten van het archeologisch onderzoek, variŽrend van Romeinse munten en een unieke vroeg-middeleeuwse vogelfibula tot en met de huizen en handel in Dorestad. Het boek wordt afgesloten met een overzicht van de voornaamste opgravingen, in Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede en Rhenen.
De Fundamentele verwarring bestaat uit de vraag of Noviomagus uit de klassieke teksten Nijmegen is of Noyon. Het kernpunt waar alles mee begon en waar alles om draait is de hier genoemde fundamentele verwarring. Deze kwestie ligt aan de grondslag van talloze andere opvattingen, zoals de verwarring rond Trajectum: was het Utrecht of was het Tournehem en Dockynchirica, was dat Dokkum of Duinkerke? Immers als Nijmegen fout is, is Utrecht ook niet de bisschopszetel van Willibrord en werd Bonifatius niet in Dokkum vermoord en dan was de Betuwe ook niet het land van de Bataven. Die geschiedenis gebeurde allemaal in Noord-Frankrijk!
De traditie van Romeinen, Friezen en Franken in Nederland staat zo vast, dat het verbazend is dat er steeds nieuwe publicaties over ditzelfde onderwerp verschijnen. Deze publicaties komen feitelijk voort uit de twijfel en vragen die nog steeds blijken te bestaan. Twijfel en vragen over de plaatsen, de wegen, de castella en over vondsten die niet verklaart worden of het gebrek aan vondsten om de vaste opvattingen te bewijzen. Zo wordt van de Bataven in de Betuwe (p.22 e.v.) nog steeds maar niets gevonden. Steeds opnieuw blijkt dat telkens weer bewezen te moeten worden.

De visie van Albert Delahaye.
Dat de Romeinen ooit in Midden-Nederland zijn geweest wordt door Delahaye niet ontkend. Maar de plaatsnamen die men van de Peutingerkaart op Nederland heeft 'geplakt' zijn onbewezen opvattingen. Er is geen enkele andere bron die die aangenomen plaatsnamen voor Nederland bevestigd. Met slechts de Peutingerkaart wordt bewezen, wat zonder Peutingerkaart volledig in de lucht hangt. Lees meer over de Peutingerkaart.


Romeinen, Friezen en Franken.
Het boek begint al met de onbewezen en ondertuusen losgelaten opvatting dat de Romeinen in 50 v.Chr. onder leiding van Julius Caesar in het hart van Nederland zouden zijn geweest. Uit meerdere publicaties is al gebleken dat deze opvatting achterhaald is. Toch blijven Nederlandse historici dit nog steeds volhouden. Is dit een gevolg van onwetendheid, van chauvinisme of reputatiedwang?
Friezen en Franken.
De aanwezigheid van Friezen en Franken in Nederland is dan wel een vaststaande traditie, maar die is nooit met feiten bewezen. Annemarieke Willemsen schrijft daar in haar boek 'Gouden Middeleeuwen' het volgende over: "Archeologisch zijn de Franken en Saksen in Nederland niet te duiden. De traditionele etnische indeling in Friezen, Franken en Saksen in Nederland is archeologisch niet te bewijzen" (p.12 en 138).


Wat lezen we verder in dit boek?

Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.