De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Verschillende stammen en volkeren.Op deze pagina noemen we enkele stammen en volkeren die altijd verkeerd geplaatst zijn in de historiografie. In de juiste streek geplaatst geven ze een eenduidige en logische samenhang met andere volkeren die vaak hun buren worden genoemd. Het geeft tevens aan dat in de historische geografie in het verleden onzorgvuldig is omgegaan met wat de teksten beschrijven. Men heeft deze volkeren te simplistisch in verband gebracht met door de deplacements historiques later ontstane plaatsnamen.

Al die onjuiste plaatsingen van de verschillende volksstammen worden naar de schijn bevestigd door allerlei kaartjes in de verschillende historische atlassen. Maar deze kaartjes zijn gebaseerd op dezelfde onjuiste opvattingen en bevestigen slechts die onjuiste opvattingen, zoals het kaartje hieronder met de traditionele indeling van Friezen, Franken en Saksen.


De traditionele indeling zoals op dit kaartje, is nergens anders op gebaseerd dan op de fantasie van enkele historieschrijvers uit het verleden. Archeologisch is deze indeling niet aantoonbaar, zoals Annemarieke Willemsen van de Rijksmuseum voor Oudeheden heeft geschreven

Het grootste probleem bij al die kaartjes en kaarten is de Peutingerkaart die Romeins Nederland zou bevestigen. Maar ook deze kaart uit de 16de eeuw is een getekende weergave van de opvattingen uit de 16de eeuw. Van de hierop genoemde plaatsnamen is in Nederland geen enkel bevestigend bewijs gevonden

Het belangrijkste bij de plaatsing van de verschillende volkeren die genoemd worden door de klassieke schrijvers, is wat men onder Germania en Gallia verstaat. Is Germania Duitsland? Komt Gallia overeen met heel Frankrijk? Uit alle teksten blijkt dat beide vragen negatief beantwoord moeten worden. De "onvolkomenheden" of 'onmogelijkheden' werd door de historici 'opgelost' door de invoering van 'de grote volksverhuizing' of door de klassieke schrijvers op dit punt 'onbetrouwbaar' te noemen. Niet de klassieke schrijvers waren onbetrouwbaar, maar de opvattingen van de historici waren onbetrouwbaar.

De visie van Albert Delahaye.
Dat er heel wat aan te merken is op de geschiedenis van de Nederlanden, zeker die in het eerste millennium, is bij veel belangstellenden en kenners wel bekend. Er bestaan heel wat afwijkende meningen over die geschiedenis. Daaruit zou alleen al de conclusie getrokken moeten worden dat er geen eenduidige opvatting bestaat en alles eens geheel opnieuw beoordeeld moet worden. Of wil men nu echt zelfs tegen beter weten in, in de maling genomen worden, zoals in het sprookje van "De Kleren van de Keizer"?
Als men eenmaal de overtuiging heeft dat Karel de Grote geen paleis heeft gehad in Nijmegen, dan zou het duidelijk moeten zijn dat veel uitgangspunten die juist van dit feit uitgingen, geheel herzien moeten worden.
Als men vervolgens de verblijfplaats of woonplaats van volkeren of stammen zoekt, dient men te onderzoeken waar hun leiders geboren en begraven zijn, waar zij trouwden en met wie. Dan komt men al tot onthutsende ontdekkingen. Zo is de eerste vorst die zich 'Fries' noemde, Robert de Fries, begraven in Cassel in Frans-Vlaanderen. Van het Nederlandse Friesland is hier geen enkele sprake.


De verschillende volkeren of stammen die door de tradities verkeerd zijn geplaatst.
Als je alle details door de verschillende klassieke schrijvers genoemd met elkaar combineert, kom je in andere streken terecht waar de door hen genoemde volkeren of stammen geplaats moeten worden. Voor enkele van de bekendste volkeren kunnen we verwijzen naar andere hoofdstukken zoals over de Bataven, de Friezen, de Franken en de Saksen. Plaats je deze volkeren op de juiste plaats, dan volgt de rest vanzelf. Benader je deze zaak van de andere kant door de Suevi niet in Zweden (hoe komt men daarop?) maar in Frans-Vlaanderen te plaatsen, dan volgende Franken, Friezen en Saksen ook vanzelf die kant op.

 • De Suevi.
  De naam Suevi verdwijnt in de klassieke literatuur precies als in dezelfde streek de naam Franken opkomt. De Suevi zijn niet de Zweden of de Suaben in Duitsland, maar de bewoners van de omgeving van Kortrijk (Courtrai). Zie De Ware Kijk Op 2, tekst 193 p.207 en tekst 206 p.212, tekst 259 p.235. Tacitus noemt de Sueben de buren van de Fresones (p.321). St.Eligius bisschop van Noyon en Doornik predikt te Andoverpensis (p.487) onder de Suevi. Ook St.Amandus predikt in dezelfde streek. Suevi bezochten ook de school van St.Gregorius te Dorestadum (niet Wijk bij Duurstede, maar in Audruicq).

 • De UbiŽrs.
  Volgens Caesar waren de UbiŽrs de buren van de Suebi, die aan beide oevers van de Renus woonden. Dan vervalt Zweden, maar ook Zuid-Duitsland. Daarnaast woonden de MenapiŽrs (is Keltisch en betekent 'kustbewoners'). Volgens Strabo woonden de Sygambri (of Sicambri) bij de Oceaan naast de Menapii (Cassel), die weer naast de Morini (Terwaan), Bellovaci (Beauvais) en Ambiani (Amiens) woonden. Achter de vallei van de Sygambri woonden de Suebi. Caesar wijst er bij de UbiŽrs ook op dat "zij wegens hun nabuurschap gewend geraakt waren aan Gallische gewoonten". Ze woonden namelijk precies op de grens tussen Germanen en Galliërs. Waar ligt die TAALgrens (waar het hier over gaat) in Duitsland? Tussen Keulen (waar men traditioneel de UbiŽrs plaats) en de kuststreek kun je toch niet van buren spreken.

  In Germania bij de Renus, de Albis, de Amisia (voor de juiste locaties van deze rivieren: klik hier) somt Ptolemeus de volgende volkeren op (hierna alfabetisch gerangschikt). Hij noemt enige stammen, die men elders in de historische literatuur niet vermeld vindt omdat historici er geen raad mee weten. Ook zijn er stammen die men verspreidt over heel Duitsland, zelfs in Polen en Hongarije, waar nooit een Romeins is geweest. Strabo bevestigt niet alleen Tacitus in diens opvatting over Germania, doch voegt er nog nieuwe bewijzen aan toe. Onder andere de volgende volkeren die worden besproken in de boeken van Albert Delahaye, met de plaatsing volgens zijn visie: Angrivarii - Angres. Bructeri - Broxeele. Calucones - Calonne. Caritami - Cartignies. Casuarii - Cattenieres. Chaemae - Chemy. Chamavi - Camphin. Chatti - Katsbergs. Chauci - Chocques. Cherusci - Cherisy. Frisii - Vlaanderen. Helvetii - Helfaut. Incriones - Equires, Equirre. Intuergi - Ennetieres. Landudi - Landas. Langobardi - Lompret. Marsigni - Marchiennes. Nerteriani - Niergnies. Saxones - zuid van Boulogne. Silingi - Solesmes. Suevi - omg. Kortrijk. Sygambri - Cambrin. Tencteri - Tingry o f Tangry. Tubanti - Thun of Thuin. Turoni - Doornik. Usipii - Weppes. Vangiones - Wannehain.

  Waar woonden deze volkeren in Duitsland? Dat was toch Germania?

  Lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf!